O FIRMIE

Je?li my?licie o zrobieniu prawa jazdy kategorii "B" zapraszam do mojego o?rodka.

O?rodek szkolenia kierowcw CASPER powsta? w pa?dzierniku 2010 r. G?wny cel o?rodka to jako?? szkolenia o czym ?wiadczy szybkie zdobycie uznania klientw , ktrych nieustannie przybywa. Czas sp?dzony na szkoleniu w moim o?rodku nie b?dzie dla Was czasem straconym. Ucz? nie tylko jak zda? egzamin pa?stwowy , ale przede wszystkim jak bezpiecznie porusza? si? na drogach.


O?rodek Szkolenia Kierowcw CASPER dzia?a na podstawie przepisw prawnych :

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z dnia 2005 r. nr 108 , poz. 908 z p?niejszymi zmianami).
 • Rozporz?dzenie ministra infrastruktury z dnia 27 pa?dziernika 2005 r. w sprawie szkolenia , egzaminowania i uzyskiwania uprawnie? przez kieruj?cych pojazdami , instruktorw i egzaminatorw (Dz.U. Nr 217 , poz. 1834 z p?niejszymi zmianami).

oraz na podstawie :

 • Za?wiadczenia o wpisie do Rejestru Przedsi?biorcw prowadz?cych O?rodki Szkolenia Kierowcw wydanego przez Starost? Obornickiego.
 • Zezwolenia nr 00373016 na prowadzenie szkolenia kandydatw na kierowcw


Kurs na prawo jazdy kategorii "B" obejmuje :

 • zaj?cia teoretyczne - 30 godzin lekcyjnych.
 • zaj?cia praktyczne - 30 godzin zegarowych.

Godzina zaj?? teoretycznych trwa 45 minut, natomiast praktycznych 60 minut.Zaj?cia teoretyczne dziel? si? na:

 • cz??? omawiaj?c? przepisy ruchu drogowego, technik? kierowania pojazdem - 26 godzin.
 • cz??? obejmuj?c? zaj?cia z udzielania pierwszej pomocy przed medycznej - 4 godziny.
  (wyk?ad prowadzony przez specjalist? ratownictwa medycznego).


Cz??? praktyczna nauki jazdy realizowana jest na samochodzie Renault Clio III

oraz Renault Megane III Coupe (jazdy odbywaj? si? na terenie POZNANIA , PI?Y oraz okolic).


Moim kursantom zapewniam:

 • jazdy pojazdem aktualnie stosowany na egzaminie pa?stwowym (Renault Clio III).
 • nowoczesny multimedialny kurs teoretyczny.
 • bezp?atne materia?y szkoleniowe.
 • zaj?cia praktyczne w godzinach wybranych przez uczestnika kursu (w dni powszednie i weekendy w godzinach od 8 do 22). Jazdy odbywaj? si? indywidualnie z ka?dym kursantem.
 • przyjazd na wskazane przez Ciebie miejsce i po sko?czonej je?dzie odstawi? tam gdzie chcesz.
 • moja oferta cenowa jest dostosowana do indywidualnych potrzeb klienta. Kursanci nie musz? p?aci? od razu za ca?y kurs, mog? sobie roz?o?y? wp?aty na raty bez odsetek , a dla osb ktre nie maj? mo?liwo?ci sp?aty w krtkim terminie (do czasu uko?czenia kursu) mog? skorzysta? z bardzo korzystnego kredytu bankowego.
 • wyk?ady prowadzone zgodnie z nowymi zaleceniami prawnymi.
 • umawiam na egzamin i pomagam we wszelkich formalno?ciach.
 • bogate wyposa?enie dydaktyczne;
 • solidne i bezstresowe nauczanie.


Zapraszam do skorzystania z mojej oferty ?ycz?c jednocze?nie pe?nej satysfakcji i zadowolenia

z korzy?ci , ktre osi?gn? Pa?stwo dzi?ki uczestnictwu w moim kursie.Gdzie zdawa?e?/a? egzamin
 
Ilo?? Twoich podej?? do egzaminu
 

Ta witryna korzysta z plikw "Cookies", niezb?dnych do prawid?owego jej dzia?ania. Mo?esz zablokowa?, lub usun?? pliki "Cookies" w ustawieniach swojej przegl?darki. Korzystaj?c ze strony wyra?asz zgod? na u?ywanie plikw "Cookies", zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przegl?darki. Jeżeli chesz uzyskać więcej informacji, zobacz naszą privacy policy.

Akceptuję pliki "Cookies" na tej stronie.

EU Cookie Directive Module Information